Nabór w związku z realizacją projektu

 

Szanowni Państwo,

w związku z planowaną realizacją projektu grantowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.3 Rozwój Przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3.C2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB, zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty.

 

Szczegóły zapytanie: kliknij w link

Termin składania ofert do 30.09.2019, godz.: 16:00